Otsi:
Kontaktandmed  ·  Uudised  ·  Sündmused  ·  Pildigaleriid  ·  Dokumendiregister  ·  Teabenõue  ·  Sisukord
ÜldinfoKülaliseleElukoha registreerimineAlev tunnustabValimisedJuhtiminePõhimäärusArengukavaEelarve ja majandusaasta aruanneHaridusKultuur ja sportVändra maratonNoorsootööSotsiaaltööVändra TervishoiukeskusTervishoidKeskkond, jäätmedVesi ja kanalisatsioonTeed ja tänavadEhitus ja planeerimineMittetulundusühingudHankedBlanketidTeenuste hinnadVändra Teataja 2015Virtuaalne fotonäitusAvalik kordPolitseiinfoBussiliiklusPangabussSaunTehnoülevaatusVändra 500Dokumendiregister ametnikule
«2015, November»
ETKNRLP
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      
Vändra 500
TRE Raadio Pärnu

Pärnumaa tuuleenergeetika teemaplaneeringu ja selle keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande avalik väljapanek ja avalik arutelu

11. juuni 2012

Pärnu maavanem Andres Metsoja võttis 5. juunil 2012 korraldusega nr 353 vastu ja suunas avalikule väljapanekule kogu maakonna maismaa-ala hõlmava tuuleenergeetika teemaplaneeringu, mille eesmärgiks on määrata alad, kuhu saab Pärnu maakonnas tuulikuparke rajada.
Teemaplaneeringut koostatakse üheaegselt ja koostöös Saare, Hiiu ja Lääne Maavalitsustega.

Avalikuks väljapanekuks esitatud planeeringulahenduses on fikseeritud tuuleenergeetika ruumilise arengu põhimõtted, elektrituulikute rajamiseks sobilikud maa-alad (arenduspiirkonnad), elektri ülekandeliinide põhimõttelised asukohad ja planeeringu elluviimise võimalused, sh ettepanekud kompensatsiooni-mehhanismideks kohalikule kogukonnale.
Maakonnaplaneeringuga on kavandatud 12 elektrituulikute arenduspiirkonda maakonna seitsmesse valda: Audrusse, Halingasse, Saardesse, Saugasse, Torisse, Varblasse ja Vändrasse.

Pärnumaal on tuulikuparkideks planeeritud kokku 4853 ha. Nende asukohtade valikul on lähtutud erinevatest kriteeriumist,  elamutest on tuulikupargid planeeritud 1 km ja suurematest asulatest 2 km kaugusele. Tuulikute arv ja nende paiknemine konkreetses tuulikupargis, võimalikud mõjud ja leevendusmeetmed selguvad maakonnaplaneeringule järgneva, ehitamise aluseks oleva, kohaliku omavalitsuse detail- või üldplaneeringuga. Maakonna teemaplaneeringu elluviimisega ei kaasne eeldatavalt riigipiiriülest mõju.

Teemaplaneeringu ja selle keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande avalik väljapanek toimub 14. juunist kuni 9. augustini 2012. Sellel ajavahemikul tööpäevadel ja tööaja jooksul (v.a Sauga Vallavalitsuses 9.-29. juuli) saab paberkandjal planeeringumaterjalidega tutvuda Pärnu Maavalitsuses ja Pärnumaa kõikides valla- ja linnakeskustes: Are Vallavalitsuses (Pärivere tee 17, Are), Audru Vallavalitsuses (Pärna allee 7, Audru), Halinga Vallavalitsuses (Uus tn 53, Pärnu-Jaagupi), Häädemeeste Vallavalitsuses (Pärnu mnt 13, Häädemeeste), Kihnu Vallavalitsuses (Linaküla küla), Koonga Vallavalitsuses (Koonga küla), Lavassaare Vallavalitsuses (Pärna tn 4, Lavassaare), Paikuse Vallavalitsuses (Pärnade pst 11, Paikuse alevik), Pärnu Linnavalitsuses (Suur-Sepa tn 16, Pärnu), Saarde Vallavalitsuses (Nõmme tn 22, Kilingi-Nõmme), Sauga Vallavalitsuses (Selja tee 1a, Sauga alevik), Sindi raamatukogus (Pärnu mnt 44, Sindi), Surju Vallavalitsuses (Surju küla), Tahkuranna Vallavalitsuses (Uulu küla), Tootsi Vallavalitsuses (Tööstuse tn 5, Tootsi), Tori Vallavalitsuses (Tori alevik), Tõstamaa Vallavalitsuses (Sadama tee 2, Tõstamaa), Varbla Vallavalitsuses (Varbla küla), Vändra Vallavalitsuses (Allikõnnu küla) ja Vändra raamatukogus (Pilve tn 2, Vändra).
Elektrooniliselt on planeeringumaterjalid kättesaadavad Pärnu Maavalitsuse www.parnu.maavalitsus.ee ning kohalike omavalitsuste veebilehtedel. Kogu avaliku väljapaneku kestel on igaühel õigus esitada kirjalikke ettepanekuid ning vastuväiteid Pärnu Maavalitsuse postiaadressile Akadeemia tn 2, 80088, Pärnu või elektronpostiga aadressile mv@mv.parnu.ee

Teemaplaneeringu ja selle keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande avalik arutelu toimub 18. septembril 2012 kell 14 Pärnu Maavalitsuse 2. korruse saalis (Akadeemia tn 2, Pärnu).
Teemaplaneeringu algataja ja koostamise korraldaja on Pärnu Maavalitsus (kontaktisikud Tiiu Pärn, tel 4479761 ja Raine Viitas, tel 4479762), kehtestaja Pärnu maavanem. Planeeringu koostamise konsultant ja keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviija on OÜ Hendrikson & Ko (Raekoja plats 8, 51004, Tartu, hendrikson@hendrikson.ee, tel 7409800).